lut 11

Nie tak dawno żyliśmy opóźnieniem wydania nowego rozporządzenia zawierającego instrukcje kancelaryjną. Po jej wydaniu powinna nastąpić cisza, jednak temat ten nie ucichł.

Jakiś czas temu pojawiły się dwie interpelacji poselskie w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Autorem pierwszej jest Poseł Krzysztof Lipiec (PiS) – Interpelacja z dnia 18 stycznia 2011 r. (nr 20140)  w sprawie nieuzasadnionych zaniechań w zakresie wydania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Zostało w niej zawarte, iż dotychczasowe przepisy przestały obowiązywać z końcem roku, a brak nowych utrudnia normalne funkcjonowanie urzędów administracji. W interpelacji zadane zostały również następujące pytania:

1. Jakie są bezpośrednie powody nieuzasadnionych zaniechań w zakresie terminowego wprowadzenia wspomnianych przepisów?
2. Czy podjęte zostały stosowne działania zmierzające do wyjaśnienia urzędom administracji publicznej, które przepisy (stare, czy nowe) mają być stosowane w procedurach administracyjnych do czasu opublikowania wspomnianego rozporządzenia?
3. Jakie kroki zamierza podjąć rząd w celu usprawnienia działania administracji publicznej w sytuacji chaosu, jaki powstał w związku z brakiem od 1 stycznia 2011 r. stosownych przepisów pozwalających stosować zgodne z prawem procedury administracyjne?
4. Czy w chwili obecnej znane są już koszty, jakie poniosą urzędy administracji publicznej w sytuacji, kiedy zmuszone będą do porządkowania dokumentacji w trakcie roku, stosując się do nowych przepisów po
opublikowaniu wspomnianego rozporządzenia?

Natomiast drugą interpelację zadał Poseł Tadeusz Tomaszewski (SLD) – Interpelacja z dnia 2 lutego 2011 r. (nr 20422) w sprawie zapisów w instrukcji kancelaryjnej. Poseł zwrócił w niej uwagę na zmiany w sposobie archiwizacji dokumentów, zwłaszcza czasu przechowywania projektów aktów prawnych jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie zadał w niej pytania:

1. Dlaczego tak późno przystąpiono do prac nad wydaniem nowej instrukcji?
2. Z czego wynikają zmiany w sposobie archiwizacji dokumentów, zwłaszcza czasu archiwizacji projektów aktów prawnych j.s.t?

Odpowiedz na interpelacji z godnie z regulaminem Sejmu udziela się 21 dni od daty wpłynięcia. Czyli trzeba poczekać na odpowiedzi.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , ,

One Ping to “Instrukcja kancelaryjna – reperkusje”

  1. Internetowe komentarze do nowej instrukcji kancelaryjnej | mrog::blog Napisał:

    […] Instrukcja kancelaryjna ? reperkusje, Rafał Osajda, […]


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…