Akty prawne i inne dokumenty

Rożne ciekawe rzeczy do pobrania:

Akty prawne:

 

Prace legislacyjne:

» Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (2013):

 

Inne dokumenty:


Komentarze wyłączone.