cze 01

Jakiś czas temu pisałem, iż w dniu w dniu 18 maja Komisja Europejska planuje przyjąć Agendę Cyfrową dla Europy (DAfE). W dniu  19 maja 2010 r. Komisja Europejska ogłosiła Europejską Agendę Cyfrową. Od dzisiaj jest dostępna w również wersji polskiej.

W maju pisałem, iż Komisja europejska planuje przyjąć agendę Cyfrową dla Europy 2020. Od dzisiaj jest dostępne polskie tłumaczenie Europejskiej Agendy Cyfrowej na stronie MSWiA. Agenda, podobnie jak poprzednia inicjatywa „i2010”, jest dokumentem strategicznym i zawiera opis ok. 100 działań o charakterze legislacyjnym i pozalegislacyjnym dotyczącego obszaru społeczeństwa informacyjnego.

Agenda zapowiada pewne zmiany w m.in. w dyrektywie o podpisie elektronicznym. Czy do nich dojdzie? Jest to możliwe, że dzięki niej zostanie zmieniona Dyrektywa 1999/93/EC i zostaną stworzenie ramy prawne dla międzynarodowego uznawania i interoperacyjności bezpiecznych systemów dotyczących e-uwierzytelniania.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…