sty 24

Ok, Anonymous, Anonymousami, strony rządowe, stronami rządowymi a żyć trzeba. Byłem ciekaw co się dzieje z tak bliskim każdemu pracownikowi JST tematem tj. pracami nad nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, no i sprawdziłem dzisiaj co się dzieje w tej dziedzinie.

A dzieje się nic, zero informacji na temat prac mad nowelizacją. Od momenty podania do informacji, iż trwają prace nad nowelizacją instrukcji kancelaryjnej wydanej w 2011 r. a następnie opublikowania na stronie MSW(iA) informacji, iż:

Przewidywany termin udostępnienia projektu zmian, to koniec listopada 2011.

W procesie zbierania propozycji zmian do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r, zrealizowanym zgodnie z założeniami opisanymi poniżej, przekazano kilkaset propozycji zmian istniejących klas w wykazach akt, około dwa tysiące propozycji nowych klas, a także propozycję wprowadzenia zmian do około 60 przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz około 50 przepisów instrukcji archiwalnej. Tak duża ilość proponowanych zmian oraz fakt, że często proponowane zmiany nawzajem się wykluczają, wymaga dłuższego czasu na ich opracowanie niż pierwotnie planowano. Dodatkowo, podmioty zgłaszające propozycje zmian często nie zamieszczały ich uzasadnienia lub też uzasadnienia te były bardzo ogólnikowe.

Należy mieć także na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości pracy podmiotów objętych rozporządzeniem, to jest, aby planowane zmiany ułatwiały, a nie utrudniały postępowanie z dokumentacją, a w szczególności nie wymagały zasadniczej i nagłej reorganizacji ustalonych procedur.

Ponadto, rozważając zmiany należy mieć na uwadze także zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 186, poz. 1100) ustanawiające w aktach sprawy zakładanie metryk spraw od marca 2012 roku.

nastąpiła cisza. Brak jakiejkolwiek informacji. A MSW(iA) napisało, że ok listopada 2011 r. udostępni projekt zmian. No cóż widać instrukcja kancelaryjna tak ma – lubi jak się na nią z niecierpliwością czeka.

 

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…