sty 27

25 stycznia 2012 r. w Brukseli na konferencji prasowej poinformowano, iż Dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych zastąpi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Na swojej stronie GIODO poinformował, że 25 stycznia 2012 r. w Brukseli na konferencji prasowej została zaprezentowana oficjalna prezentacja zmian, jakie nastąpią w unijnych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.  Prezentacji Dokonała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Obywatelstwa).

Obecnie obowiązującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/WE) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych zastąpi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Projekt tego rozporządzenia został tego samego dnia przedstawiony.

W ocenie GIODO szczególną rolę w polskim systemie prawnym odegra proponowana nowa dyrektywa dotycząca policji i wymiaru sprawiedliwości, która została zaprezentowana na tej samej konferencji, jako że zasady zawarte w zaprezentowanym projekcie nie są obecne w istniejących dziś polskich przepisach prawa.

Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania sankcji karnych i swobodnego przepływu tych danych ureguluje zasady ochrony danych osobowych w policji i wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych.

 

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…