mar 09

MSWiA informuje, iż uruchomiony został portal internetowy, który ma na celu udzielanie informacji na temat przygotowań do wydawania na początku lipca nowych eDowodów.

Nie żebym był czepliwy, ale na stronie MSWiA został zamieszczona informacja o uruchomieniu Portalu poświęconemu nowym dowodom osobistym. W komunikacie MSWiA możemy przeczytać, iż:

Portal ma na celu udzielanie informacji na temat przygotowań do wydawania od lipca br. nowych dowodów tożsamości wyposażonych w mikroprocesor umożliwiający uwierzytelnianie jego posiadacza w systemach IT jednostek sektora publicznego . Portal jest o dedykowany aktualnie, w pierwszej kolejności do urzędów przygotowujących się do nowego procesu organizacyjno-technicznego towarzyszącego składaniu wniosków oraz wydawaniu dowodów osobistych z mikroprocesorem.

Portal zawiera także szereg informacji o samym dowodzie, użytecznych dla jego przyszłych posiadaczy.

Tylko czego w takim razie Portal nosi nazwę: ZMOKU – Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika?

Dla niewtajemniczonych ZMOKU to:

W ramach realizowanego projektu pl.ID – polska ID karta opracowywane jest oprogramowanie dedykowane do zasilania Systemu Rejestrów Państwowych (PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, a w przyszłości również Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego) – Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU). ZMOKU przeznaczony dla użytkowników końcowych (urzędników gminnych) będzie składał się z trzech modułów, odpowiedzialnych za obsługę obszarów z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego.

Moduł ZMOKU do obsługi spraw dowodów osobistych zastąpi wykorzystywany dotychczas System Obsługi Obywatela (SOO). Planuje się wdrożenie ZMOKU – DO w każdej gminie. W przyszłości moduł ZMOKU – DO będzie mógł być zastąpiony aplikacjami komercyjnymi, jeśli takie się pojawią i zostanie podjęta odpowiednia decyzja na szczeblu gminnym.

Wykorzystanie modułów ZMOKU do obsługi spraw ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego uzależnione będzie od decyzji gminy. Dopuszcza się dalsze stosowanie wykorzystywanych dotychczas aplikacji alternatywnych (zakupionych lub opracowanych przez gminy samodzielnie) pod warunkiem, że będą one dostosowane do obowiązującego stanu prawnego oraz będą wykorzystywały interfejs komunikacji z rejestrami centralnymi, określony przez MSWiA.

Oprogramowanie ZMOKU zostanie zainstalowane i przekazane do użytkowania urzędom gminnym bezpłatnie. W ramach wdrożenia ZMOKU wykonawca systemu przeprowadzi również szkolenie dla użytkowników systemu oraz zapewni dziesięciogodzinne wsparcie techniczne w gminie. Obok ZMOKU funkcjonować będzie także System Zgłoszeniowy na potrzeby obsługi błędów i incydentów zgłaszanych przez użytkowników ZMOKU.

(cytat pochodzi ze strony www.mojdowod.pl).

Tak wiec to portal poświęcony tylko aplikacji ZMOKU? (nazwa portalu mogłaby to sugerować), czy też jest to strona z informacją o całym projekcie pl.ID (eDowody osobiste)?

W każdym razie to krok w dobrym kierunku, iż Centrum Projektów Informatycznych zbudowało na potrzeby projektu pl.ID portal informacyjny. Tylko czy nazwanie go:  ZMOKU – Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika, to  do końca trafna decyzja?. Nazwa aplikacji ZMOKU jest nazwą mało znaną. Jest to nazwa znana tylko „garstce wtajemniczonych” ludzi a nie przeciętnemu Kowalskiemu.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…