gru 28

Wczoraj pisałem o problemach z Programem pl.ID. Nie sądziłem że dzisiaj będę znowu pisało o nim. O to kolejne wiadomości z tego podwórka, tym razem związanego z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności.

Prezydent RP podpisał w dniu 27 grudnia 2011 r. nowelizację ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Nowelizacja powoduje przesuniecie wejścia tejże ustawy z dnia 1 stycznia 2012 r., na dzień 1 stycznia 2013 r. Jak można przeczytać z notki informacyjnej zamieszczonej na stronie Prezydenta RP, to przesuniecie terminu wejścia ustawy spowodowane jest tym, iż:

Wprowadzenie nowych rozwiązań we wszystkich gminach na terenie kraju polegających na zapewnieniu bezpośredniego dostępu do rejestru PESEL jest przedsięwzięciem wysoce skomplikowanym i złożonym pod względem organizacyjnym, logistycznym i technicznym.  Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy pozwoli na przetestowanie zastosowanych nowych rozwiązań technicznych, zapoznanie się z nimi osób realizujących zadania zakreślone ustawą oraz nabycie praktycznych doświadczeń związanych ze stosowaniem tych rozwiązań.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2011 r.

Samo przesunięcie terminu wejścia ustawy o ewidencji ludnosci nie spowoduje przerwania wejścia w życie wdrożenia systemu ZMOKU. Jak zapewnia CPI na stronie Mojdowod.pl:

(…) odpowiednio zmodyfikowało harmonogram wdrożeń i zaleciło ekipom wdrożeniowym elastyczne podejście do ustalenia terminów wdrożeń w tych gminach, które do chwili obecnej nie sfinalizowały własnych przygotowań do instalacji ZMOKU i szkoleń.

Podobno w nowo opracowany harmonogramie CPI przewiduje zakończenie wdrożania ZMOKU na terenie całego kraju do końca stycznia 2012 r.

Jednoczesnie CPI prosi aby:

(…) gminy, w których proces wdrożenia systemu i szkolenia personelu nie zostały jeszcze sfinalizowane o pełną i życzliwą współpracę z zespołami wdrożeniowymi.

Dalej na stronie CPI informuje, iż:

 W CPI trwają prace nad nowelizacją harmonogramu realizacji projektu pl.ID związaną ze zmianą terminu wejścia w życie ustawy o ewidencji ludności. Nowy harmonogram przedstawimy wkrótce po oficjalnym potwierdzeniu zmiany terminu. Już w chwili obecnej chcielibyśmy jednak zasygnalizować, że prace nad harmonogramem mają na celu m.in. możliwe pilne udostępnienie gminom użytecznych dla nich usług, realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury sprzętowej i programowej, zainstalowanej na przełomie roku. Taka modyfikacja harmonogramu projektu pozwoli szybko wykorzystać dostarczony gminom sprzęt i oprogramowanie, a jednocześnie czerpać pożytki z nowych, niedostępnych do tej pory usług.

Więcej można przeczytać w artykułach: PESEL od 2013 roku (PAP), Gminy wdrażają nową ewidencję ludności (Mojdowod.pl), ZMOKU dopiero w 2013 r. (Computerworld).

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…