gru 23

W dniu 21 grudnia 2011 r. (środa ) odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Informatyzacji (IV kadencji), która jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Informatyzacji i Cyfryzacji. Członkami Rady Informatyzacji zaostają eksperci ze świata nauki, z organizacji pozarządowych, oraz przedstawiciele administracji. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów ustaw, jak też  projektu Planu Informatyzacji Państwa, polskich stanowisk w sprawach dokumentów tworzonych w Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczącym Rady Informatyzacji został prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz z Politechniki Warszawskiej, natomiast wiceprzewodniczącym dr Aleksander Tarkowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

po za nimi do składu Rady weszli:

 1. dr Dominik Batorski (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski)
 2. prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 3. dr hab. Szczepan Figiel (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie)
 4. Krzysztof Głomb (Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”)
 5. Józef Halbersztadt (Stowarzyszenie ISOC Polska)
 6. dr inż. Wacław Iszkowski (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)
 7. dr hab. Leszek Maciaszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 8. prof. dr hab. Marek Niezgódka (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski)
 9. prof. dr hab. Marian Noga (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
 10. Tomasz Pasikowski (Ministerstwo Finansów)
 11. dr Ewa Perłakowska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
 12. dr Grzegorz Sibiga (Polska Akademia Nauk)
 13. Jakub Szulc (Ministerstwo Zdrowia)
 14. Katarzyna Szymielewicz (Stowarzyszenie ISOC Polska)
 15. dr inż. Jarosław Tworóg (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji)
 16. Piotr Waglowski (Stowarzyszenie ISOC Polska)
 17. dr Hubert Wajs (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
 18. Iwona Wendel (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)

Rada Informatyzacji działa na podstawie art. 17 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw informatyzacji tj. Ministra Administracji i Cyfryzacji. Kandydatów na członków tego ciała mogą rekomendować instytucje naukowe i instytuty badawcze oraz organizacje członkowskie działające w zakresie informatyzacji.

Więcej na stronie Piotra Waglowskiego.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…