wrz 13

Według MSWiA, każdy może prowadzić strony internetowe BIP. Strona Biuletynu może być utrzymywana przez podmioty zewnętrzne, pod warunkiem że spełniają wymogi określone przepisami prawa.

W nawiązaniu do wczorajszego postu informuję o wiadomości, która został zamieszczona na stronieLEX Polski Serwer Prawa” a mianowicie:

Jak informuje resort spraw wewnętrznych i administracji, samorządy mają prawo do zawierania dowolnych umów na usługi świadczone w zakresie IT, w tym prowadzenia stron urzędów. Przy czym strona podmiotowa BIP może być utrzymywana przez podmioty zewnętrzne, jeśli spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Zgodność z tymi wytycznymi musi zapewnić kierownik jednostki powierzającej utworzenie i obsługę strony podmiotowej BIP firmie hostingowej.

Oznacza to podmiot spełniający wymagania postawione przez zamawiającego (przepisy prawa) może tworzyć i hostingować stronę BIP. W artykule znaleźć możemy tez uwagę, iż strony zamieszczane na serwerach firm prowadzących przedmiotowe strony mogą być testowane tylko na życzenie właściciela strony.

Przy powstającym SSDIP, to przypadki powierzania tworzenia i prowadzenia stron BIPu będzie coraz rzadszym przypadkiem. Ponieważ przytaczając za MSWiA – SSDIP jest aplikacją:

udostępniona wyżej wymienionym podmiotom nieodpłatnie i umożliwi budowanie i aktualizację swoich stron podmiotowych BIP bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…