cze 20

Dzisiaj na stronie MSWiA pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, wersja po konferencji uzgodnieniowej.

Na stronie MSWiA pojawił się dzisiaj projekt rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Jest to wersja po konferencji uzgodnieniowej z dnia 14 czerwca 2011 r., z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 24 czerwca 2011 r., czyli do piątku.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…