maj 11

9 maja 2011 r. zostały opublikowane trzy rozporządzenia dotyczące funkcjonowania ePUAP. Tak wiec na chwilę obecną profil zaufany powinien zacząć funkcjonować 30 dni (vacatio legis) od opublikowania.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego w poniedziałek opublikowano Dz.U. nr 93, a w nim trzy rozporządzenia dotyczące funkcjonowania platformy ePUAP.

1. Pod poz. 545 opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz.U. 2011.93.545 – plik pdf  – 0,30 MB; przebieg legislacji).

Zostało ono wydane na podstawie art. 20a ust. 3, pkt 1 ustawy o informatyzacji. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatów oraz stosowania technologii do uwierzytelniania użytkownika w systemach teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty publiczne.

2. Pod poz. 546 opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2011.93.546 – plik pdf – 0,30 MB; przebieg legislacji).

Zostało ono wydane na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o informatyzacji. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, (ePUAP) takich jak:
1) zakładanie konta na ePUAP,
2) sposób prowadzenia katalogu usług na ePUAP,
3) warunki wymiany informacji między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi.

3. Pod poz. 547 opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2011.93.547 – plik pdf – 0,49 MB; przebieg legislacji).

Zostało ono wydane na podstawie art. 20a ust. 3, pkt 2  ustawy o informatyzacji. Rozporządzenie określa zasady potwierdzania,przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej ?ePUAP?, w tym:
1) podmioty upoważnione do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego ePUAP;
2) okres ważności profilu zaufanego ePUAP;
3) zawartość profilu zaufanego ePUAP;
4) przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP;
5) przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci ważność;
6) warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP;
7) warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych związanych z potwierdzeniem, przedłużaniem ważności albo unieważnianiem profilu zaufanego ePUAP;
8 ) wzory wniosków o potwierdzenie, przedłużenie ważności i unieważnienie profilu zaufanego ePUAP.

Wszystkie trzy rozporządzenia wchodzą w życie 30 dni od opublikowania.

No to jeszcze tylko rozporządzeni an podstawie art. 16 ust 3 i art. 18 ustawy o informatyzacji i wszystko powinno działać, przynajmniej w teorii.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…