maj 14

Od kwietnia już wiadomo, że MSWiA nie zdąży z projektem nowych elektronicznych dowodów osobistych. Dowody owszem będą, ale prawdopodobnie dopiero od 2013 r.

Na stronach CHIP i Computerworld można przeczytać, iż MSWiA przekłada wprowadzenie nowych dowodów na 1 stycznia 2013 r. MSWiA tłumaczy przełożenia wprowadzenia dowodów tym, iż przedłuża się postępowanie przetargowe dotyczące dostarczania czystych blankietów dowodów osobistych.

Krótka historia przetargu: w listopadzie 2010 r. MSWiA ogłosiło przetarg w trybie dialogu konkurencyjnego na dostarczenie kart z mikroprocesorem wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pl.ID.
MSWiA ogłosiło przetarg w trybie dialogu konkurencyjnego ponieważ dla MSWiA stworzenie specyfikacji zamówienia jest trudne. Wiąże to się z tym, obecnie trudno ustalić jakie najnowsze i najlepsze rozwiązania w obecnej chwili są dostępne na rynku oraz jakie rozwiązanie może optymalnie spełnić potrzeby projektu pl.ID.

Przetarg w trybie konkurencyjnym ogłasza się, gdy zamówienie ma szczególnie złożony charakter i nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami ustawowymi lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia, natomiast cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do przetargu zgłosiło się (termin składania wniosków do udziału w postępowaniu upłyną 8 grudnia 2010 r.), sześć firm, które będą rywalizować o jeden z największych kontraktów (wartość przetargu to ok 400 mln zł).

Do drugiego etapu dostały się cztery firmy: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Sygnity, Wasko oraz Consortia. Jednak przetarg trafił do Krajowej Izby Odwoławczej, ponieważ jedna z firm rywalizujących poddała w  wątpliwości czy Consortia ma doświadczenie w podobnych projektach. KIO w dniu 11 lutego 2011 r. rozstrzygnęło, że zarzuty ten nie znajdują potwierdzenia.

Więcej na ten temat można przeczytać w:

Budowa systemu PL.ID i nowe dowody odsunięte w czasie – CW,
Elektroniczne dowody osobiste jeszcze nie teraz – Chip,
PL.ID na razie nie będzie, ale komputery dla gmin już kupiono – CW,
PL.ID. – przetarg specjalnej troski – CW.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…