maj 18

W dniu dzisiejszym Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Oznacza to definitywny koniec publikowania Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich w papierowej formie.  Jak już pisałem we wcześniejszych postach dotyczących przebiegu legislacyjnego tej ustawy, to od 1 stycznia 2012 r.  ww. publikatory będą już tylko w formie elektronicznej.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu tej ustawy nowelizacja miał za zadanie:

(…) wdrożenie kolejnego etapu informatyzacji procesu ogłaszania aktów prawnych, pozwalającego na znaczne ułatwienie i uproszczenie dostępu do ogłaszanych w dziennikach urzędowych aktów prawnych. Ułatwienie takie pozwala na realizację konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynikającej z zasady demokratycznego państwa prawnego, określonej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…