sty 24

W dniu 20 stycznia 2011 r. opublikowano nową instrukcje kancelaryjną. Długo oczekiwaną i  poszukiwaną.

W Dzienniku Ustaw z dnia 20.01.2011 pod nr 14 poziom 67 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – (Dz. U. Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).

Rozporządzenie wraz załącznikami można pobrać ze strony Rządowego Centrum Legislacji – RCL (298 stron i 19,4 MB rozmiaru) lub ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych – ISAP (również 298 stron, ale rozmiar zaledwie 5,9 MB).

Ostatecznie rozporządzenie zawiera:

Tekst główny rozporządzenia oraz przepisy przejściowe i końcowe rozporządzenia,

* załącznik nr 1 do rozporządzenia – instrukcja kancelaryjna, określająca szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych we wszystkich podmiotach objętych rozporządzeniem, a w niej:
– rozdział 1 (§ 1 ? § 9) zawierający przepisy ogólne, wspólne,
– rozdział 2 (§ 10 ? § 38) zawierający przepisy wyłącznie dla komputerowego systemu EZD,
– rozdział 3 (§ 39 ? § 63) zawierający przepisy wyłącznie dla systemu tradycyjnego,
– rozdział 4 (§ 64) zawierający przepisy dla ustania (likwidacji) lub reorganizacji podmiotu,
– załączniki dla systemu EZD:
> nr 1 do instrukcji kancelaryjnej ? struktury metadanych opisujące w tabelach:
~ przesyłkę wpływającą (A),
~ przesyłkę wychodzącą (B),
~ akta sprawy niebędące przesyłkami (C),
~ samą sprawę (D).
> załącznik nr 2 do instrukcji kancelaryjnej ? minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych.

załączniki od nr 2 do 5 do rozporządzenia:
nr 2 – jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki,
nr 3 – jednolite rzeczowe wykazy akt dla organów i starostw powiatów,
nr 4 – jednolity rzeczowy wykaz akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich,
nr 5 –  jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.

załącznik nr 6 – instrukcja archiwalna, określająca organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym.

Więcej na temat procesu legislacji Instrukcji pisałem tutaj.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , ,


2 komentarze do “Nowa instrukcja kancelaryjna”

  1. 1. rozek19 Napisał:

    No wreszcie, bo już się bałem, że coś się Panu stało… 😉 Pozdrawiam! 🙂

  2. 2. Rafał Osajda Napisał:

    Problemy z komputerem i nadmiar pracy w ostatnim czasie 😛 na razie powinno wrócić wszystko do normy z postami.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…