sty 28

Jest możliwość, iż znowu opóźni się wejście e-dowodów o parę miesięcy. Tymczasem wczoraj pojawił się  kolejny projekt rozporządzenia MSWiA do ustawy o dowodach osobistych.

Na stronie DGP opublikowano artykuł z którego wynika, iż prawdopodobnie poczekamy jeszcze na nowe dowody osobiste.  Tak wiec wydawanie nowych e-dowodów nie koniecznie może rozpocząć się od 1 lipca 2011 r. Powodem zaistnienia powyższej sytuacji ma być fakt, iż nierozstrzygnięty jest przetarg na wykonanie nowych dowodów jak też na ich obsługę nie są przygotowane same urzędy.

W artykule na ten temat możemy przeczytać, iż

Przy założeniu, że resort rozstrzygnie trwający przetarg wczesną wiosną, i tak nie widzę szans, żebyśmy zaczęli wydawać dowody przed końcem roku ? przyznaje menedżer jednej z uczestniczących w konkursie firm.

Co z tego, że my wydrukujemy plastik z wtopionym czipem? Problem stanowią urzędy centralne, samorządowe i prywatne firmy, które są nieprzygotowane na obsługę nowego dowodu ? przekonuje przedstawiciel jednej z firm uczestniczących w procedurze.

(…) w Niemczech testowanie systemu nowych dowodów przed ich oficjalnym wprowadzeniem trwało aż rok, a mimo to nie uniknięto chaosu. ? Zakładając, że w marcu wygralibyśmy przetarg, to na testy mielibyśmy trzy miesiące. To nie może się dobrze skończyć ? ostrzega i dodaje, że w dokumencie będzie można zakodować dwa rodzaje podpisu elektronicznego i żaden z polskich urzędów nie ma odpowiednich systemów, aby odczytać te dane.

MSWiA zaprzecza temu jakoby termin wprowadzenia nowych dowodów miał się przesunąć. W artykule zauważono również, że na przesunięcie terminu musiałby zgodzić się Sejm, co raczej nie miało by być problemem.

Tymczasem MSWiA pracuje pełną parą nad rozporządzeniami do ustawy o dowodach osobistych (25 stycznia pisałem o kolejnych dwóch projektach). Wczoraj tj. 27 stycznia 2011 r. został opublikowany na stronie MSWiA kolejny projekt rozporządzenia dotyczący Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) – Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia …2011 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (stan na 19 stycznia 2011 r.) , który został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, z terminem 7 dni na zgłaszanie ewentualnych uwag. Rozporządzenie ma być wydane na postawie delegacji art. 59 ustawy o dowodach osobistych.

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych, jak też tryb przekazywania danych pomiędzy Rejestrem Dowodów Osobistych a innymi rejestrami centralnymi (m.in. PESEL). Według ustawy Rejestr ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym i ma zawierać dane o wydanych dowodach osobistych i ich posiadaczach.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…