sty 04

Rozporządzenie wprowadzające instrukcje kancelaryjną nie wyszło jeszcze w życie, jednak MSWiA powiedziało co robić w tej sytuacji.

MSWiA na stronie: Nowe regulacje zarządzania dokumentacją w administracji publicznej: Instrukcja Kancelaryjna, Jednolite Rzeczowe Wykazy Akt, Instrukcja Archiwalna, Pytania i odpowiedzi udzieliło odpowiedzi co robić w zaistniałej sytuacji z zakładaniem teczek i tak:

12 Jeśli rozporządzenie nie wejdzie w życie jeszcze w tym roku to jaki wykaz akt zastosować od 3 stycznia 2011 zakładając nową sprawę: stary dotychczas stosowany, ale uchylony ustawą czy nowy niemający żadnej podstawy prawnej? Ustawą z dnia 12 lutego 2010 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40 poz. 230) uchylono z dniem 1 stycznia 2011  instrukcje kancelaryjne (i co za tym idzie także wykazy akt) wydane na podstawie (m.in.):

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 3. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Zatem w sposób jednoznaczny uchylono dotychczasowe przepisy i bez względu na to kiedy nowe rozporządzenie będzie podpisane, w styczniu 2011 roku nie będą one już obowiązywać.

Jednocześnie ww. ustawa wprowadziła nowy przepis w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w art. 6 ust. 2b) upoważniający Prezesa Rady Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Przepis wchodzi w życie właśnie 1 stycznia 2011.

Zgodnie z projektem rozporządzenia dostępnym w BIP MSWiA przepisy tego rozporządzenia mają mieć zastosowanie do dokumentacji powstającej i napływającej do podmiotu od dnia 1 stycznia 2011 (zob. §9 projektu).

No i poniekąd sprawa z teczkami rozwiązana.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , ,

One Ping to “Co robić, gdy brak rozporządzenia z instrukcją kancelaryjną?”

 1. Internetowe komentarze do nowej instrukcji kancelaryjnej | mrog::blog Napisał:

  […] Co robić, gdy brak rozporządzenia z instrukcją kancelaryjną? Rafał Osajda, […]


komentarz do “Co robić, gdy brak rozporządzenia z instrukcją kancelaryjną?”

 1. 1. demirja Napisał:

  wszystko pieknie i ładnie i gra gitara… tyle, ze projek to projekt, i moze sie zmienic !!!
  dodatkowo… poprzednie przepisy nie zabranialy tworzenia wlsnej, dedykowanej instrukcji kancelaryjnej, jak rowniez (zwlaszcza i jak najbardziej) JRzWA… no wiec co w przypadkach gdy ta dokumentacja opracowana jest dla danej jednostki indywidualnie, bo komus sie chcial!!!!???
  inna beczka: JRzWA w przypadku archiwum zakladoweo WYMAGA zatwierdzenia w miejscowo właściwym archiwum panstwowym… i ze co – archiwum ma zatwierdzac kosmos, cos co moze byc, a byc nie musi – kolejna paranoja … jak to mowia 'papier przyjmie wszystko…, tylko który człowiek później to strawi…’

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…