gru 21

Od niedawna na stronie ePUAP widnieje komunikat o zmianach dokonywanych na Platformie. No i stało się, od stycznia MSWiA dokonuje poważnych zmian na ePUAP.

Dzisiaj na stronie CPI MSWiA umieszczono informacje (komunikat – plik PDF) dotyczące zmian wprowadzanych na ePUAP. Z komunikatu możemy się dowiedzieć, że od początku stycznia 2011 r. zostanie udostępniona nowa witryna portalu ePUAP. Zmiany wprowadzone na portalu maja za zadanie zwiększenie wygody korzystania z usług elektronicznych przez obywateli oraz ułatwienie świadczenia swoich usług przez podmioty publiczne.

Dodatkowo możemy się dowiedzieć że Profil Zaufany będzie dostępny po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania Profilu Zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, co planowane jest w pierwszym kwartale 2011 roku.

Z komunikatu zamieszczonego na stronie można się dowiedzieć, iż zakres zmian obejmuje:

  • nowy interfejs użytkownika, który pozwala na łatwiejszą nawigację i szybsze dotarcie do interesujących treści,
  • modyfikację Katalogu Usług ePUAP. Do obecnie istniejących kategorii Katalogu Usług wprowadzono nową – zdarzenia życiowe, dzięki której obywatele w prosty i intuicyjny sposób odnajdą usługi administracyjne. Katalog Usług został również wzbogacony o uniwersalne opisy bazujące na prawie powszechnym. Od tej pory nie ma potrzeby przygotowania opisu usługi przez podmioty publiczne ? wystarczy wprowadzić informacje właściwe dla podmiotu, który świadczy usługę (np. godziny otwarcia urzędu, informacje o wydziale realizującym sprawy).
  • nowy Słownik Podmiotów Publicznych, który do niezbędnego ogranicza minimum zakres danych wymaganych w procesie rejestracji lub aktualizacji na ePUAP: wystarczy podać numer REGON, aby system – na podstawie informacji dostarczanych przez GUS – uzupełnił większość pól. Słownik zawiera także pogrupowanie podmiotów w najbardziej popularne kategorie, tj. urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, urzędy powiatowe oraz urzędy gmin,
  • umożliwienie weryfikacji podpisów elektronicznych wydawanych na obszarze Unii Europejskiej,
  • udostępnienie Profilu Zaufanego ePUAP – alternatywy dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Profil Zaufany ePUAP to rozwiązanie, o którym mówi ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Funkcjonalność Profilu będzie dostępna po wejściu w życie rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania Profilu Zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, co planowane jest w pierwszym kwartale 2011 roku. Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego ePUAP znajduje się na stronie www.cpi.mswia.gov.pl -> projekty -> ePUAP2 -> materiały dodatkowe -> Profil Zaufany ePUAP.

Więcej na temat zmian zachodzących na ePUAP można przeczytać w postach znajdujacych się tutaj.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…