gru 16

Już za parę miesięcy wejdzie w życie ustawa o dowodach osobistych. Do tego czasu MSWiA przygotowuje projekty aktów wykonawczych do ustawy.

Na stronie MSWiA z projektami rozporządzeń pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych.

Rozporządzenie ma być wydane na podstawie art. 70 ustawy o dowodach osobistych i określać:
1) tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych,
2) wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli,
3) wzór protokołu kontroli.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…