lis 27

MSWiA w dniu 24 listopada 2010 r. opublikowało projekt rozporządzenia dotyczącego sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Na stronie MSWiA można zapoznać się z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia …. 2010 r. w sprawie sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. Rozporządzenie ma być wydane na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o informatyzacji.

Jest ono w wersji skierowanej do konsultacji międzyresortowych i społecznych, z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 1 grudnia 2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma uregulować zagadnienia, które dotychczas były uregulowane w trzech różnych rozporządzeniach tj.:
1. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych  ? wydane na podstawie art. 39? § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym ? wydane na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o informatyzacji.
3. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej odbiorcom usług certyfikacyjnych przez organy władzy publicznej ? wydane na  podstawie art. 58 ust. 3 ustawy o podpisie elektronicznym.

Rozporządzenie określa:
1) warunki organizacyjno – techniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym reguły tworzenia elektronicznej skrzynki podawczej,
2) formę urzędowego poświadczania odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów,
3) sposób sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych,
4) sposób udostępniania kopii dokumentów elektronicznych oraz warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów dokumentów.

Tutaj można znaleźć stronę z rozporządzeniem, natomiast tutaj (plik PDF) sam plik projektu rozporządzenia. Plik zawieram projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…