paź 27

Dziennik Ustaw i Monitor Polski i inne akty prawne dostępne będą już niedługo wyłącznie w formie elektronicznej. Takie rozwiązania zakłada projekt nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.

O pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, pisałem niedawno (18 czerwca 2010 r.) w poście „Publikacja prawa od 2012 roku tylko on-line„.

Wczoraj prace nad nowelizacja ruszyły dalej i projekt został przyjęty przez rząd.  Projekt nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych dotyczy publikacji dzienników urzędowych takich jak: Dziennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe będą wydawane od stycznia 2012 r. wyłącznie z postaci elektronicznej. Również zbiory dzienników urzędowych będą prowadzone w postaci elektronicznej. Wyjątkiem od tej reguły będzie Monitor Polski ?B? oraz wyodrębnione edycje dzienników wydawanych przez MON, MSWiA, MSZ, ABW, AW, CBA, z aktami zawierającymi informacje niejawne.

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów możemy przeczytać, iż:

Przepisy projektu nowelizacji ustawy wdrażają kolejny etap informatyzacji procesu ogłaszania aktów prawnych, który umożliwi łatwiejszy i prostszy dostęp do regulacji ogłaszanych w dziennikach urzędowych. Tym samym Polska dołączy do grupy państw, które są najbardziej zaawansowane w procesie elektronizacji dostępu do prawa ? Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Portugalii i Węgier.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach KPRM:
Projekty nowelizacji ustaw,
Legislacja – projekty w toku.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…