wrz 23

Na stronie Centrum Projektów Informatycznych MSWiA udostępniono dokumentacje techniczną projektu pl.ID

Nie tak dawno można było przeczytać o tym że wyposażone w chipy RFID karty można łatwo zhackować. A w tym czasie w Polsce projekt  pl.ID powoli się rozwija.

Na stronie CPI MSWiA została udostępniona dokumentacja zawierająca informacje umożliwiające dostosowanie obecnie wykorzystywanych aplikacji, służących do ewidencji ludności oraz aktów stanu cywilnego, do nowych wymagań zawartych w ustawie o ewidencji ludności (która została uchwalona przez Sejm 5 sierpnia 2010 r.) oraz wytycznych związanych z wdrożeniem projektu pl.ID ? polska ID karta.
Pliki przeznaczone są dla urzędów gmin, które wykorzystują aplikacje obsługujące załatwianie spraw obywatelskich, takich jak: ewidencję ludności oraz akta stanu cywilnego. dokumentacja jest również skierowana do producentów oraz firm budujących alternatywne oprogramowanie, od aplikacji Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU).

Dokumentacja zawiera:
– wnioski o nadanie lub zmianę PESEL,
– uwierzytelnienie i autoryzacja zapytań,
– udostępnienie danych w trybie subskrypcji,
– słownik,
– aktualizacja PESEL w trybie wsadowym,
– aktualizacja PESEL – część I,
– aktualizacja PESEL – część II,
– model Przypadków Użycia,
– algorytmy współpracy z systemami zewnętrznymi,
– dokumentacja Usług Sieciowych Uwierzytelniania i Autoryzacji,
– dokumentacja użytkownika usług sieciowych Systemu PESEL.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…