sie 10

Od paru tygodniu toczy się proces legislacyjny nowej ustawy o dowodach osobistych w ostatnim czasem doszło (nie bez pewnych perturbacji) do finiszu procesu legislacyjnego nowej ustawy.

W lipcu pisałem o uchwaleniu nowej ustawy o dowodach osobistych przez Sejm i związanym z tym e-dowodzie osobistym. w trakcie praca w Senacie ustawa przeszła pewne modyfikacje.

W dniu 5 sierpnia Senat przegłosował poprawki (uchwała Senatu nr druku 3328, a w niej 16 poprawek) do ustawy, które m.in. zmieniają rozpoczęcie wydawania nowych dowodów o sześć miesięcy później tj. od 1 lipca 2011. Senatorowie chcieli także, aby w nowym dowodzie była informacja o grupie krwi. Uzasadnienie przedłużenia  vacatio legis ustawy według uzasadnienia do uchwały Senatu to:

Senat uznał również za celowe zapewnienie odpowiedniego czasu na notyfikowanie Komisji Europejskiej projektów aktów wykonawczych do ustawy o dowodach osobistych zawierających przepisy o charakterze technicznym. W związku powyższym Senat uznał za zasadne przesunięcie terminu wejścia w życie przedmiotowej ustawy z dnia 1 stycznia na dzień 1 lipca 2011 r. oraz uwzględnił konsekwencje wprowadzenia tej zmiany przyjmując poprawki nr 15 i 16.

Poprawkę dotyczącą przełożenia daty od której będą wydawane nowe dowody osobiste zaproponowała Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na posiedzeniu (sprawozdanie – druk nr 939b) w dniu 3 sierpnia 2010 r.

Jednak nieoficjalna plotka mówiła że powodem przełożenia terminu wydawania nowych dowodów nie pasuje MSWiA oraz samorządom, które na 1 stycznia 2011 r. mogłyby nie być w pełni gotowe do ich wydawania (m.in. brak gotowości systemów informatycznych). Dzięki Senackim zmianom w ustawie, zyskują one kilka miesięcy na przygotowanie. Dodatkowo pojawiła się też informacja, iż na przesunięcie terminu wpłynęła też konieczności dostosowania przepisów do unijnego prawa i jego notyfikacja.

Następnie projekt ustawy wrócił do Sejmu i został rozpatrzony 6 sierpnia 2010 r. przez Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Komisja wniosła (sprawozdanie Komisji – druk nr 3333), aby przyjąć wszystkie poprawki, po za jedną tj. odrzucającą propozycję, aby w nowych dowodach osobistych została umieszczona informacja o grupie krwi.

Computerworld zapytał Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o powód zmiany terminu wprowadzenia nowych dowodów osobistych. W dniu 9 sierpnia 2010 r. na stronie Computerworld pojawiła się informacja, iż Pan Jacek Sońta, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Promocji MSWiA udzielił następującej odpowiedzi – cytując za CW:

(…) uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Pierwotnie ustawa ta miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., jednakże Senat RP przyjął na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia br. poprawkę przesuwającą termin wejścia w życie przedmiotowej ustawy na dzień 1 lipca 2011 r. Rząd przychylił się do tej poprawki. Poprawka ta miała na celu zapewnienie odpowiedniego czasu na przeprowadzenie procesu notyfikacji rozporządzeń wykonawczych do ustawy w Komisji Europejskiej, ponieważ podpis osobisty, który będzie implementowany w nowych dowodach osobistych jest swego rodzaju konkurencją dla podpisów kwalifikowanych wystawianych na własną odpowiedzialność przez prywatne centra certyfikacyjne. Ponadto przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy spowodowane jest bardzo dużą skalą przedsięwzięcia informatycznego i ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego obsługującego Rejestr Dowodów osobistych zarówno na poziomie centralnym jak i na poziomie samorządów gminnych, które będą organami wydającymi dowody osobiste.

Tak więc nowe dowody osobiste będziemy mieć wydawane od 1 lipca 2010 r. Z przebiegiem procesu legislacyjnego ustawy możemy zapoznać się tutaj. Ustawa obecnie czeka na podpis Prezydenta.

Dla osób które chciałyby przeczytać więcej na temat procesu legislacyjne na temat ustawy o dowodach osobistych odsyłam do następujących artykułów:

Computerworld:
16 luty 2010 r. – Dyskusja o e-dowodzie,
5 sierpnia 2010 r. – Nowe dowody osobiste od 1 lipca 2011,
9 sierpnia 2010 r. – Nowe dowody później – MSWiA wyjaśnia.

Onet:
6 sierpnia 2010 r. – Nowe dowody osobiste bez informacji o grupie krwi.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…