lip 27

Od piątku w internecie zaczęły się pojawiać artykuły na temat uchwalenia przez Sejm nowej ustawie o dowodach osobistych.

W dniu 23 lipca 2010 r. Sejm uchwalił nowa ustawę o dowodach osobistych (przebieg legislacyjny – druk nr 2917).  Nowa ustawy o dowodach osobistych zakłada, że będą posiadały one warstwę graficzną oraz – nowość – warstwę elektroniczną. Nowe dowody będą wydawane od 1 stycznia 2011 r.

Warstwa graficzna ma zwierać takie elementy jak:
Dane dotyczące osoby, czyli: nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy, numer PESEL, obywatelstwo.
Dane dotyczące dowodu osobistego, czyli: serię i numer dowodu osobistego, datę wydania, datę ważności, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty.

Natomiast warstwa elektroniczna (zawarta w chipie) będzie zawierać takie elementy jak:
– dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w formie elektronicznej;
– dane służące do składania informacji uwierzytelniającej weryfikowane za pomocą certyfikatu dowodu osobistego, dane służące do składania podpisu osobistego weryfikowane za pomocą certyfikatu podpisu osobistego oraz dane służące do dokonania ograniczonej identyfikacji weryfikowane za pomocą certyfikatu ograniczonej identyfikacji;
– przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego wraz z danymi służącymi do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego na podstawie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;
– przestrzeń na zamieszczenie danych służących do wykorzystania dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Więcej na temat nowej ustawy można przeczytać w artykule „Nowy dowód” zamieszczonym na stronie CHIP-a. Natomiast samą ustawę można pobrać ze strony Sejmu – pdf i html

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , , , , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…