maj 26

Na stronie „Computerworld” możemy przeczytać artykuł o przetargu na budowę ogólnokrajowej platformy „e-Usługi„, która ma zapewnić sprawną wymianę informacji wewnątrz Policji oraz pomiędzy nią a społeczeństwem.

Artykuł ze stronyComputerworld” zaprowadził mnie na stronęCentrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji„, na której znalazłem informację o realizowanym przez MSWiA przetargu.

Ze strony poświęconej temu przetargowi, można się dowiedzieć, iż przetarg realizowany jest w ramach projektu ?Zintegrowana, wielousługowa Platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-Usługi dla obywateli i przedsiębiorców?, który jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Natomiast przedmiotem zamówienia jest „budowa i wdrożenie nowoczesnej platformy komunikacyjnej oraz e-Usług, w oparciu o eksploatowane w Policji komponenty Zintegrowanego S ystemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE) oraz dostarczony przez zamawiającego sprzęt i oprogramowanie standardowe (policyjny system ZSODE bazuje na oprogramowaniu standardowym IBM LotusNotes/Domino)„.

Sam program e-Usługi dotyczy udostępniania usług Policji przez Internet we współpracy z platformą ePUAP. W skład platformy e-Usługi wchodzą takie usługi, jak: e-pozwolenie na broń, e-licencje (licencja detektywa, licencje pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego), e-skarga i e-zażalenie, których wypełnienie w formie formularzy skutkować będzie rozpoczęciem procesu obsługi obywatela. Proces ten realizowany będzie dzięki współdziałania Centralnego Repozytorium Dokumentów z Elektronicznym Obiegiem Spraw. Dodatkowe usługi jak e-aukcje (dotyczyć będzie zbywania majątku w formie aukcji internetowych), natomiast e-zamówienia zapewnią obsługę zamówień publicznych udzielanych przez Policję.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…