kw. 30

W dniu 8 kwietnia Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która ma pomóc w  rozwoju internetu szerokopasmowego w Polsce.

Ustawa ma ułatwić inwestowanie w infrastrukturę telekomunikacyjną co spowoduje m.in. zwiększenie konkurencji na rynku. Natomiast to z kolei pozwoli m.in. na rozwój e-usług, tj. bankowość elektroniczna, czy też dostępu do elektronicznej administracji publicznej. Ustawa usuwa również bariery prawne i administracyjne w zakresie dostępu do gruntów i budynków.

W tym miejscu można znaleźć dokumenty z przebiegu procesu legislacyjnego. Natomiast tutaj już samą uchwaloną ustawę.

Autor postu: Rafał Osajda \\ tags: , , ,


Komentarze wyłączone.

E-administracja, …czyli wszystko co byście chcieli wiedzieć o informatyzacji administracji publicznej, ale boicie się zapytać…